A BISZ Zrt. működteti a 2011-ben bevezetett Központi Hitelinformációs Rendszert, mely egy a hazai pénzintézetek által közösen vezetett és használt elektronikus adatbázis a meglévő hitel- vagy hiteljellegű szerződésekről. Célja, hogy egyfelől információval szolgáljon a bankoknak az ügyfél hitelképességéről, másfelől pedig az igénylőket megvédi a túlzott mértékű eladósodástól. A törvényi előírások szerint a kölcsönt nyújtó intézménynek kötelessége lekérni az igénylő adatait a nyilvántartásból, mely az ügyfél írásos hozzájárulásától függően kiterjedhet az összes tárolt információra (pozitív adatok) vagy szorítkozhat csak az ún. negatív adatokra. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a negatív információkhoz a bankok a hozzájárulásunk nélkül is hozzáférnek.

Miben tér el a KHR a BAR-tól?

A KHR tulajdonképpen a korábbi BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) jogutódja, elődjével ellentétben azonban ebben már szerepel az összes szerződés függetlenül attól történt-e csúszás, késés a törlesztőrészletek fizetésében. A pozitív listára való áttérést az indokolja, hogy így a pontosan fizető ügyfelekről is van információ, mely pozitív hatással van a következő hitelfelvétel elbírálására.

Milyen információkat tárol a KHR? Mit jelentenek a negatív és pozitív adatok?

Az adott szerződésben szereplő adósnak, illetve adóstársaknak az adatai kerülnek berögzítésre, a kezesként vagy zálogkötelezettként szereplő személyek nem (kivétel ez alól az adósságrendezési eljárások, ahol őket is bevonják). A banknak kötelessége az ügyfelet minden esetben tájékoztatnia arról, hogy adatokat szolgáltatott róla a nyilvántartás számára (ez az előírás természetesen nem vonatkozik a havi rendszerességgel küldött információkra).

A következő adatokat vezetik benne:

  • szerződés adósainak személyes adatai (név, születési idő, okmány számok stb.)
  • szerződés adatai
  • késedelmes fizetésre, illetve mulasztásra vonatkozó információk
  • csalás miatt elutasított kérelmek (ez alatt értendő, ha hamis adatok megadásával kíván valaki kölcsönszerződést kötni)
  • bankkártya/hitelkártya használatával kapcsolatos visszaélések
  • adósságrendezési eljárással kapcsolatos információk

A rendszer megkülönböztet negatív és pozitív adóst: pozitív státuszban marad mindenki, amíg a törlesztőrészletek fizetésével nem esik késedelembe és ez a tartozás nem haladja meg a havi minimálbér összegét. Amennyiben a mulasztás 90 napon túlmenően is fennáll, az adóst negatív előjellel jelölik meg, ami lehetetlenné tesz minden további hitelfelvételt. A negatív státusz beállítása előtt 30 nappal a banknak törvény által előírt kötelessége tájékoztatnia az adóst, hogy amennyiben nem rendezi a tartozását, bevezetik az erre vonatkozó negatív tartalmat.

Mikortól és mennyi ideig tárolják a kölcsönszerződések adatait?

A BAR-listában minden kölcsönszerződés adatai megtalálhatóak, 2011 óta pedig a pozitív adatok is rögzítésre kerülnek. Amennyiben probléma mentesen lezárul egy szerződés, azaz nem történt mulasztás a visszafizetés során, a lezárást követő napon automatikusan törlődik minden ezzel kapcsolatos adat a rendszerből. Ugyanakkor az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy kérje a pozitív adatok tárolását az elkövetkező 5 évre.

Más a helyzet, amennyiben negatív tartalom is kapcsolódik a szerződéshez, ilyenkor a következő esetek fordulhatnak elő:

  • amennyiben a tartozást nem rendezik, az adatok legfeljebb 10 évig tárolódnak
  • ha a mulasztás végül rendezésre került, akkor a kifizetéstől számított 1 évig láthatóak a negatív adatok
  • ha közös megegyezés születik a hitelezővel és ekképpen zárul le a tartozás, akkor további 5 évig látszódnak adatok

Amennyiben elmaradásunk volt egy kölcsönnel kapcsolatban, mindenképpen tisztában kell lennünk a tárolás időintervallumával, hiszen a negatív adatokhoz minden hazai pénzintézmény felhatalmazás nélkül hozzáférhet.

Hogyan befolyásolja a listatagság a hitelkérelem sikerességét?

A pozitív adóslista bevezetése azoknak az érdekeit is szolgálta, akik pontosan törlesztették a hitelüket, hiszen ily módon minden pénzintézmény számára ismertté vált pozitív státuszuk. A pozitív előtörténet kedvező hatással lehet a későbbi igénylés alkalmával, hiszen az ilyen ügyfelek a hitelkérelem gyorsabb elbírálására, vagy akár előnyösebb konstrukcióra, kamatkedvezményekre számíthatnak. Éppen ezért érdemes minden esetben megadnunk az engedélyünket ahhoz, hogy a bankok hozzáférjenek a KHR-ben őrzött pozitív tartalmakhoz is.

A kérelem elbírálása során a bankoknak kötelességük lekérni a nyilvántartott adatokat, amelyből képet kapnak az ügyfél hitelképességéről is. Amennyiben a rendszer negatív adatokat tartalmaz rólunk, akkor azt a bank a beleegyezésünk nélkül is láthatja és ezen információk birtokában biztosan nem fog újabb kölcsönt folyósítani. Ebből adódóan igen fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen adatok szerepelnek rólunk, illetve hogy megbizonyosodjunk arról, valóban helyesek-e ezek az információk.

A nyilvántartott adatok lekérésének módja

A rólunk tárolt adatok lekérése 2018-tól ingyenesen és korlátlan alkalommal történhet akármelyik bankfiókban vagy közvetlenül a BISZ Zrt.-nél. A lekéréshez ki kell tölteni egy formanyomtatványt, mely a Saját Hiteljelentés lekérdezésére vonatkozik, és ezt postán be kell küldeni vagy személyes leadni. Ezt követően a BISZ Zrt. postázza vagy e-mailben kiküldi a jelentést, mely tartalmazza nem pusztán a szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó információkat, hanem azt is mely intézménytől származnak az információk, illetve hogy ki és milyen jogcímen kérte már le korábban ezeket az adatokat.

Hogyan tehetek panaszt, ha hibás adatokat találunk a nyilvántartásban?

Ha a hiteljelentésben olyan adatokat talál, melyek nem felelnek meg a valóságnak, a problémával felkereshetjük az adott pénzintézményt vagy közvetlenül a BISZ Zrt-t. Az adott intézménynek a kérvényt 5 munkanapon belül ki kell vizsgálnia, és amennyiben helyt adnak a keresetnek, s azonnal módosítják a hibás adatokat. Ha azonban elutasítják a kérvényt, még mindig fordulhatunk jogorvoslatért a helyi járásbírósághoz vagy fogyasztóvédelmi panasszal az MNB-hez.

További tudnivalók és igénylés a BAR-lista hitelek menüpontban.