A Családi Csődvédelmi Szolgálat elérhetőségei

A Családi Csődvédelmi Szolgálat az a hatóság, amely a magáncsőd során minden lépést ellenőriz. A magáncsődbe belépőkről teljes körű nyilvántartás készül a csőd minden mozzanatával. A Családi Csődvédelmi Szolgálattal jogviszonyban vannak a vagyonfelügyelők vagy csődgondnokok, akik ellenőrzik az adósokat és levezénylik az adósságrendezést.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeinek elérhetőségei.

Az Igazságügyi Hivatal elérhetőségei

Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 135.
Postai cím: 1439 Budapest, Pf. 663.