Pontosítások a családi csődvédelemmel kapcsolatban

A korábbi hírek szerint a magáncsődöt azok vehették volna igénybe, akik legalább kétszázezer, de legfeljebb 40 millió forintos tartozásuk van. Fontos volt továbbá az is, hogy a magáncsőd igénylőjének rendelkeznie kell valamilyen vagyonnal és rendszeres bevétellel. Az előzetes hírek nagyjából ennyi feltételről szóltak.

Ahogyan az a törvények előkészítési szakaszát követően lenni szokott, a kiszivárgott feltételekhez képest jelentős változások vannak a KDNP által benyújtott, 129 oldalas törvényjavaslat szövegében. Nézzük most a legfontosabb pontokat: milyen követelményeknek kell megfelelni, hogy egyáltalán igényelhető legyen a csődvédelem.

  1. Magáncsődöt csak adós tud igényelni, tehát a csődvédelem önkéntes alapon működik.
  2. A magáncsőd igényléséhez az adósnak részletesen be kell vallania minden vagyonát és jövedelmét. Ha ezt nem teszi meg és lebukik, azonnal kikerül a csődvédelem alól.
  3. Az igényelheti a csődvédelmet, akinek adósként vagy adóstársként összesen, kamatokkal és járulékokkal együtt legalább 2 millió, illetve legfeljebb 60 millió forint TARTOZÁSA van. Sajnos a sajtó “szakértőire” jellemző pongyola nyelvhasználat miatt úgy jelent meg a hír, hogy “2 millió és 60 millió forint közötti hitele”, de ez NEM IGAZ. A tartozás összegének kell ezen értékhatárok között lennie!
  4. Kiemelten fontos tényező, és bizonyára sokakat kizár a csődvédelemből, hogy csak akkor igényelhető csődvédelem, ha a fenti tartozások meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonát, de nem haladják meg a vagyon és a következő öt év várható bevételeinek (fizetés stb.) kétszeresét. Ez azt jelenti, hogy a különösen nagy tartozást felhalmozó ügyfelek nem kérhetnek csődvédelmet, mint ahogyan azok sem, akiknek a tartozása nem haladja meg az adósságrendezésbe tartozó vagyonukat – vagyis ha valakinek jelentősebb vagyona van, és ahhoz képest kis adóssága. A legrosszabb helyzetben levők (akiknek a tartozása meghaladja a vagyonuk és ötéves várható bevételük kétszeresét) sajnos nem tudják igénybe venni a védelmet.
  5. Szintén kulcsfontosságú, hogy csak akkor lehet védelmet kérni, ha legalább egy 90 napon túli és legalább 500 000 forint nagyságú (kamatokkal, járulékokkal) tartozás is van a tartozások között.
  6. Ha valaki több mint öt helyre tartozik (pl. víz, gáz, villany, banki hitel, autólízing, csatornadíj), akkor nem veheti igénybe a védelmet. A legrosszabb helyzetben levőket ezzel kizárja a törvénytervezet a csődvédelemből.
  7. A tartozások között kell lennie hiteltartozásnak. Ha Ön csak rezsiköltségből halmozott fel legalább 2 milliós tartozást, akkor nem kérhet csődvédelmet.
  8. Végül egy speciális eset, amelynek a szövegét egyszerűbb idézni, mint körbeírni: a tartozások egyike sem keletkezett olyan jogerős bírósági határozattal, amely az adós polgári vagy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással összefüggésben, ahol az adós vagy adóstárs a tartozásokért való korlátlan helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a korlátozott tagi felelősséggel jogellenesen visszaélt, vagy mint vezető tisztségviselőnek jogerősen megállapították a felelősségét a megszűnt vállalkozás hitelezőinek érdekeit sértő cselekmények miatt .

Ha Ön a fentiek átolvasása után is úgy véli, hogy megfelel a követelményeknek, és csődvédelmet kérhet, akkor még tudnia kell, hogy a törvény a-tól n-ig sorolja fel azokat a pontokat, amelyek érvényesülése esetén nem kérhető a védelem. Ezek általában különleges esetek, de olyan, ha az adós nem belföldi személy, szabálysértési eljárásban megállapított bírságának tartozása legalább 500 000 forint, stb.

Mivel a törvény jelenleg még csak javaslat, figyelje folyamatosan az új híreket, hogy az esetleges módosító javaslatok hogyan változtatják meg a benyújtott törvény első változatát.