A családi csődvédelem tervezési szakaszában folyamatosan változtak az igénybevételi kritériumok. Tekintsük át ezeket röviden.

  • Fontos tudnivaló, hogy a családi csődvédelem rendszerébe csak önkéntes alapon lehet belépni. Ha valaki nem intézi magának valamelyik kormányablaknál a csődvédelmet, akkor az állam nem rendel ki mellé hivatalból csődbiztost.
  • A csődvédelembe belépni szándékozóknak kell, hogy legyen vagyonuk és bevételük. Utóbbi lehet fizetés, nyugdíj stb., a lényeg, hogy az adósságok lassú kifizetése beindítható legyen az adós rendelkezésére álló pénzek megfelelő beosztásával. A jövedelemmel nem rendelkező, katasztrofális helyzetbe sodródott családokon a tervek szerint a szociális rendszer segít.
  • Nem léphet be olyan adós a családi csődvédelembe, aki nem fogadja el a családi csődbiztos útmutatását. Ha nem tudja vállalni, hogy betartsa a csődbiztos által kérteket, akkor az egész csődvédelem értelmetlenné válik. Kiváltképpen fontos tudnivaló, hogy ha az adós eltitkolja a vagyonát vagy bevételét, akkor azonnal kikerül a rendszerből, és büntetőjogilag is felelősségre vonható. Nagyon fontos, hogy a csődgondnok felszólíthatja az adóst akár egy nagyobb értékű televízió vagy pl. a PS One eladására is. Szintén fontos, hogy az adósnak vállalnia kell akár azt is, hogy eladja az ingatlanát, ha ez kulcsfontosságú része a rendezési tervnek.
  • Csak olyanok léphetnek be a rendszerbe, akiknek legalább 2 millió és legfeljebb 60 millió tartozásuk van (nem hitelük, hanem tartozásuk!).
  • Nem vehetik igénybe a csődvédelmet azok, akiknek szám szerint több különböző tartozásuk van, mint a törvényi keretben meghatározott 5.
  • A családi csődvédelembe nem léphet be olyan személy, aki egyszer már élvezte a csődvédelem előnyeit.
  • A családi csődvédelembe nem léphet be az, akinek nincs legalább egy késedelmes (tehát legalább 90 napos elmaradásban levő) hitele.
  • Csak olyan személy léphet be a rendszerbe, akinek legalább egy hiteltartozása van. Csak rezsitartozást felhalmozókon nem segít a rendszer.
  • Nem léphet be a rendszerbe olyan személy, akinek a tartozásai nem érik el a törvényben meghatározott minimumot vagy meghaladják a maximumot. Eszerint nem kérhető csődvédelem pl. 20 000 forint gáztartozás vagy 200 milliós banki hitel nem fizetése esetén.