A kilakoltatási moratórium mindig is a nehéz helyzetbe került családok egyik legfontosabb mentsvára volt. A kilakoltatások felfüggesztésének ideje alatt a törlesztésével megcsúszó adós találhatott másik munkát, visszatérhetett korábbi munkahelyére, vagy ad absurdum nyerhetett a lottón – a lényeg, hogy lélegzethez jutott, és legalább néhány reményteli hónapig nem azzal a félelemmel kellett felkelnie: lehet, hogy ma árverezik el a házát a feje fölül.

A családi csődvédelemmel kapcsolatos moratórium ugyanaz, mint a téli-tavaszi hónapokra kimondott – bár sokszor hosszabb időre, akár évekre meghosszabbított – moratórium: a fizetéssel megcsúszó adós ingatlanját nem árverezhetik el addig, amíg családi csődvédelem alatt áll.

Hangsúlyozni sem kell, hogy milyen fontos az adósnak bent maradnia a csődvédelem rendszerében. A moratórium szigorúan addig tart, amíg az adós a csődgondnok döntéseinek megfelelően cselekszik. Ha az adós kilép a magáncsődből, a moratórium megszűnik, és a törvény által megengedett esetekben az ingatlanja árverezhetővé válik.

Fontos tudnivaló, hogy a gondnok – bármilyen erős jogosítványa és szava van – nem egy személyben biztosítéka a moratóriumnak. Ha Ön ellenáll a gondnok döntéseinek és javaslatainak, akkor sem kerül ki automatikusan a csődvédelem alól, hiszen a törvény lehetővé teszi, hogy az adós és a gondnok között elmérgesedő vagy eldönthetetlen vitákat a bíróság rendezze. A moratórium az ilyen viharos időszakokra is vonatkozik.

A családi csődvédelemhez kapcsolódó moratórium, mint láttuk, egyfajta ösztönző és jutalom: ha az adós valóban eltökéli magát, hogy a csődgondnoka által javasoltak szerint megpróbál kikecmeregni szorult helyzetéből, akkor az állam védelmet biztosít neki. Az adós bizonyos lehet abban, hogy erőfeszítései nem vesznek kárba, és nem kopogtat be hozzá a végrehajtó, miután néhány éven át rendesen fizetni kezdte az újonnan megállapított törlesztéseket, de még van fennálló adóssága.

A csődvédelem lejártával értelemszerűen a moratórium is lejár, azonban utóbbira már nincs is tovább szükség, hiszen a magáncsőd idejét úgy határozzák meg, hogy lejártával az adós összes tartozása is eltűnjön.