A családi csődvédelem alfája és ómegája a csődgondnok által kialakított pénzügyi terv. A nehéz helyzetbe került, de bevétellel rendelkező magánszemélyeket egy körültekintően kialakított pénzügyi tervvel lehet megmenteni attól, hogy nemfizetéseik tovább halmozódjanak, miközben anyagilag lenne rá lehetőségük, hogy adósságukat törlesszék.

Bár a csődvédelem kulcsszereplője a pénzügyi terv, a magáncsődről szóló vitákban felmerült a kérdés: hogyan lehetséges, hogy valakinek elegendő havi bevétele van, és mégis megcsúszik akár a banki hitele törlesztésével, akár a rezsiszámlái befizetésével? Szakemberek több éve figyelmeztetnek rá, hogy a magyar lakosság pénzügyi képzettsége igen alacsony. Nem azért, mert a magyarok butábbak lennének másoknál, hanem azért, mert a szocialista gazdaságban a magánembereknek nem volt szüksége pénzügyi ismeretekre. A kapitalizmusban a megfelelő pénzügyi ismeretek elengedhetetlenek, és az ismeretek közé tartozik a saját korlátaink ismerete is.

Nem ostobaságot üzen a régi közmondás: addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Nyilvánvaló, hogy ez a közmondás meg sem született volna, ha nem élnek már évszázadokkal ezelőtt is olyan emberek, akiknek megfelelő bevételeik voltak, de azokkal nem tudtak megfelelően gazdálkodni. Miért gondoljuk, hogy felelőtlenül kártyázó, a birtokukat elherdáló emberek csak 1848 előtt voltak hazánkban? A pénzügyi ismereteket nem tanítják az iskolában, és nem tanítják meg a gyerekeket arra sem, hogy hogyan kell megfelelően sáfárkodni a fizetéssel, hogyan tekintsenek előre és készüljenek fel váratlan kiadásokra, és így tovább.

A pénzügyi terv nem csupán Magyarországon jelenti a csődvédelem legfontosabb elemét, de minden országban, ahol létezik magáncsőd. (A világ minden fejlett, kapitalista országában létezik.) Ez azt jelenti, hogy a nem megfelelő ismeretekkel vagy mintákkal rendelkező adósnak utat kell mutatni – nem véletlen, hogy a csődgondnokokat felkészítik a munkájukra, és nem csupán kiküldik őket a “terepre” minden előkészítés nélkül.

A pénzügyi terv lényege az, hogy az adós büntetőjogi felelőssége tudatában bevallott jövedelmét és esetleg ingatlanait, ingóságait a csődgondnok alárendeli a csődvédelem céljának: a fizetőképesség megtartásának. A csődgondnok nem a magánszemély bevételeit, hanem a kiadásait strukturálja át. A csődvédelem rendszerének megalkotói ugyanis abból indulnak ki, hogy az adósok között számosan rendelkeznek elegendő jövedelemmel a tartozásaik kiegyenlítéséhez, azonban ezt valamiért mégsem teszik meg. Tulajdonképpen a megfelelő jövedelem a csődvédelem igénylésének alapfeltétele: aki nem azért került szorult helyzetbe, mert nem megfelelően sáfárkodik a havi fizetésével, az nem is kaphat családi csődvédelmet.

Extrém esetek kivételével a csődgondnok tanácsának követése, vagyis a pénzügyi terv megtartása a családi csődvédelem fenntartásának előfeltétele. A pénzügyi terv kialakítása során a gondnok megszüntethet bizonyos kiadásokat, törölheti a nyaralást, megakadályozhatja nagy értékű műszaki cikkek vásárlását és a többi. A pénzügyi terv része az is, hogy az adós a csődvédelem ideje alatt mennyi pénzt fizet annak a rezsicégnek vagy banknak, amely felé eladósodott. A szigorú pénzügyi terv gyümölcse, hogy a magáncsőd lejártával az adósnak elengedik akár a tartozása 50%-át is.