Az áfa-visszatérítés nem része a CSOK-nak, hiszen mindenkinek jár, aki új házat épít vagy vásárol, mégis érdemes a CSOK-kal együtt tárgyalni, hiszen a visszatérítéssel a három gyermek után járó teljes keretösszeg 25 millió forint: 10 millió támogatás, 10 millió 3%-os hitel és 5 millió forint áfa-visszatérítés.

A CSOK szabályai finoman szólva sem egyszerűek, az áfa pedig adófajta, tehát kitalálható, hogy még kacifántosabb szabályok vonatkoznak rá, mint a CSOK-ra. Kérjük, a következőket nagyon alaposan olvassa át. Az oldal végén található egy rettentően hosszú lista a beadandó dokumentumokról. Ott további tippeket adunk az igényléssel kapcsolatban.

Általános feltételek

 1. A visszatérítés csak magánszemélynek jár, aki vagy épít, vagy építtet. Nem jár tehát kulcsrakészen megvett ingatlanhoz akkor sem, ha az építési anyagokat stb. az építtető adta az építő vállalkozásnak.
 2. Az építendő lakás hasznos alapterülete legfeljebb 150 m2 (CSOK-nál nincs felső határ!), az építendő ház maximális hasznos alapterülete legfeljebb 300 m2.
 3. A visszaigénylés a bekerülési költség és a telek árával kapcsolatban vehető igénybe. A folyósítás mindig utólagos!
 4. Az áfa-visszatérítés igénylésének határideje 2019. december 31.

Az igénylőt érintő szigorú szabályok

 1. Az igénylő és a házastársa büntetlen előéletű legyen.
 2. 30 napnál nem régebbi irattal kell bizonyítani, hogy az igénylő (házastárs-élettárs esetén legalább az egyik fél) legalább 180 napja biztosított az OEP-nél.
 3. Jelentős eltérés a CSOK-tól, hogy a visszatérítés igénylőjének, házastársának, élettársának és gyerekének, illetve a vele együtt költöző családtagnak nem lehet lakástulajdona, lakáshasználati joga vagy lízingelt lakása. Ha valaki a CSOK mellett venné igénybe a kedvezmény, akkor el kell ajándékoznia az ingatlanát.
 4. Az igénylőnek legalább 50%-os tulajdonrészt kell szereznie az ingatlanban. Házastársak vagy élettársak esetén mindkettőjüknek tulajdonjogot kell szerezniük.
 5. Az igénylőnek 1 éven belül igazolni kell a lakcímkártyájával, hogy ténylegesen a megvett vagy felépített házban lakik.
 6. Az igénylő az elmúlt 5 évben értékesített lakása vagy tulajdonjoga árát köteles visszaforgatni a megvett vagy építendő lakás költségeibe.
 7. A NAV és az igénylés befogadó bank bármikor jogosult szemlét tartani a lakásban, és meggyőződni róla, hogy a bemutatott számlák valósak-e: megtörténtek-e a munkálatok és tényleg beépítésre kerültek-e az anyagok.
 8. Az igénylést befogadó bank csak olyan vállalkozástól fogadhat el számlát, amely a NAV nyilvántartásában a számla benyújtásának időpontjában működő vállalkozásként szerepel.
 9. Az igénylő 10 évig nem adhatja el az ingatlant, és köteleznie kell magát, hogy ott fog élni.

Az új ingatlant érintő szabályok

 1. A támogatási kérelmet a használatbavételi engedélyt (vagy a használatbavétel tudomásulvételét) megelőzően kell benyújtani.
 2. Az igénylés 2008. július 1-jétől kiadott építési engedéllyel rendelkező új és összkomfortos lakóingatlanhoz vehető igénybe.
 3. A banknak el kell fogadnia az építés költségvetését.
 4. Az utolsó részfolyósítás csak akkor történik meg, ha a tulajdonos bemutatja a bankban a lakás használatbavételi engedélyét.
 5. A bank akkor utalja az előző részleteket, ha az építtető a saját nevére vonatkozó számlákat minden részfolyósítás előtt bemutatja.
 6. Már folyamatban levő építkezésekre is igényelhető a kedvezmény, de 6 hónapnál régebbi számla nem fogadható el.
 7. Telek vásárlás esetén a vásárlás időpontja után legfeljebb 120 napig igényelhető a kedvezmény. A vételárról szóló számlát ebben az esetben is be kell mutatni.
 

Válasszon az alábbi menüpontok közül:

 1. Hogyan változtak a CSOK általános szabályai, amelyek 0, 1, 2 gyerek utáni igénylésnél is érvényesek?
 2. Hogyan változtak a CSOK általános szabályai 3 vagy több gyermek után?
 3. Hogyan alakul a CSOK, ha valaki 0, 1 vagy 2 gyerekkel szeretne használt lakást venni vagy bővítene?
 4. Hogyan alakul a CSOK, ha valaki legalább 3 gyermekkel szeretne használt lakást venni, netán bővítene?
 5. Hogyan alakul a CSOK, ha az igénylő 0, 1 vagy 2 gyermekkel új lakást venne?
 6. Hogyan alakul a CSOK, ha az igénylő legalább 3 gyermekkel új lakást venne?
 7. Hogyan lehet hozzájutni a 10 milliós támogatáson felül járó 10 milliós, kedvezményes kamatozású hitelhez?
 8. Hogyan lehet igénybe venni az 5 millió forintos áfa-visszatérítést a CSOK-kal összefüggésben?
 9. Tetőtérbeépítés? Felújítás? Ki számít gyereknek? Egyedülállók? Mi számít új háznak?
 10. Meddig érvényes a kedvezményes CSOK, és mi várható a jövőben?
  

A támogatás folyósítása

 1. A készültségi foknak megfelelően, utólag, a bemutatott számlák alapján.
 2. Telekvásárlás esetén egy összegben.
 3. Az állam 10 évre jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlanra, továbbá a tulajdonos nem adhatja vagy ajándékozhatja el azt.
 4. A kedvezmény akkor adható, ha a magánszemély felhasználta a támogatást, a hitelt és a saját erőt.
 5. A bank szemlézi az építési munkálatokat, és utána a készültségi foknak megfelelően folyósítja az áfa-visszatérítést.
 6. Az utolsó folyósítás a használatbavételi engedély (vagy a használatbavételt tudomásul vevő igazolás) bemutatása után történik.

A szükséges dokumentumok

A dokumentumok beszerzése eltart egy darabig, és könnyen előfordulhat, hogy mire mindent beszerez, valami már le is jár. Ezért először azokat a papírokat szerezze meg, amelyek nem járnak le, és csak utána igényelje a szavatossági idővel rendelkező iratokat.

Először nézzük azokat a papírokat, amelyek nem járnak le. Ezekkel kezdje a beszerzést.

 1. Banki kérvény kitöltése.
 2. Személyi azonosságot igazoló dokumentum.
 3. Adóigazolvány.
 4. Házastársi anyakönyvi kivonat vagy élettársi anyakönyvi kivonat.
 5. Az igénylő(k) és együtt költözők nevére kiállított ingatlan (vagy tulajdon-) adásvételi szerződés az elmúlt 5 évből. Mint említettük, az elmúlt 5 évben eladott lakás árát vissza kell forgatni, de vannak olyan tényezők, amelyek csökkentik a beforgatandó összeget.
 6. Telek vásárlása esetén adásvételi szerződés és áfás számla.
 7. Építési engedélyről szóló igazolás (az egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység bejelentéséről).
 8. Jogerős tervdokumentáció vagy egyszerű bejelentési dokumentáció.
 9. Költségvetés.
 10. Szükség esetén ügyvéd által ellenjegyzett megállapodás a ráépítésről.

Most pedig a lejáró papírok. Ezeket hagyja a végére.

 1. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 2. 90 napnál nem régebbi földhivatali helyszínrajz vagy térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház).
 3. 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az igénylő legalább 180 napja folyamatosan biztosított az OEP-nél.
 4. 30 napnál nem régebbi, nullás igazolás a NAV-tól.
 5. 30 napnál nem régebbi, hiteles, teljes tulajdonilap-másolat a kedvezménnyel érintett lakás esetén.