Néhány fontos kérdés és válasz a CSOK Plusz hitellel kapcsolatban

Ki jogosult a CSOK Plusz hitelre?

A hitelprogramban azok az újabb gyermek, illetve gyermekek vállalását tervező házaspárok vehetnek részt, ahol a pár nőtagja nem töltötte be a 41. életévét.

2025 végéig 41 éves kor után is igényelhető a hitel abban az esetben, ha a feleség a várandósság 12. hetét betöltötte.

2024. március 31-ig a hitelkérelem benyújtható úgy, hogy vállalt gyermeknek minősüljön a 2024. január 1-je után született vagy örökbefogadott gyermek.

Mire lehet CSOK Plusz hitelt igényelni?

A megigényelt hitel első közös otthon megvásárlására, a meglévő otthonból komfortosabb, értékesebb ingatlanba költözésre, illetve a meglévő otthon vagy megvásárolt ingatlan bővítésére fordítható.

Igényelhető-e CSOK Plusz hitel ingatlan felújítására, korszerűsítésére?

A hitel ingatlan felújítására és korszerűsítésére nem igényelhető.

Kik minősülnek első közös lakásszerzőknek?

Azok a házastársak, akik mindketten, ugyanabban a lakásban nem rendelkeznek tulajdonjoggal, és ezt a tényt nyilatkozatba foglalják.

Mekkora jövedelem szükséges a CSOK Plusz hitel felvételéhez?

Az elvárt jövedelem mértéke pénzintézetenként eltérő lehet. Az igénylő házaspár jövedelmét a bankok együttesen vizsgálják. A szabály az, hogy a hitel felvételéhez az aktuális évre vonatkozó minimálbér összegének megfelelő jövedelem szükséges. A havi törlesztőrészlet – az adósságfék-szabályozás alapján – nettó 600 ezer forint alatti bevétel esetén a jövedelem maximum 50%-a lehet. Előfordulhat az is, hogy egyes bankok az adósságfék-szabályhoz képest szigorúbb feltételt szabnak.

Elegendő-e 10% önerő a CSOK Plusz hitel felvételéhez?

Első közös lakás vásárlása esetén, amennyiben a házaspár mindkét tagja 41 év alatti, 10% önerő is elegendő a hitel felvételéhez.

Hol igényelhető a CSOK Plusz hitel?

A CSOK Plusz hitel hitelintézeteknél igényelhető a hitelkérelem és mellékleteinek benyújtásával. Az ehhez szükséges formanyomtatványok a pénzintézetek honlapján, illetve fiókjaiban megtalálhatók.

Mennyi időt vesz igénybe a hitelkérelem elbírálása?

Ingatlan bővítése vagy építése esetében a hitelkérelmet a benyújtásának napját követő 60 napon belül, ingatlan vásárlása esetében a benyújtása napját követő 30 napon belül bírálják el.

Mi a teendő a hitelkérelem elutasítása esetén?

A hitelkérelem elutasítása esetén a hitelintézet köteles erről az igénylőt indoklással együtt tájékoztatni, írásban. Az elutasító dokumentum kézhezvételétől számított 15 napon belül az igénylőnek lehetősége van a kormányhivatalhoz fordulni, és kérni annak megállapítását, hogy a hitel igényléséhez szükséges feltételeknek eleget tesz.

Mik lehetnek a következmények akkor, ha a hitel elvárt feltételei nem teljesülnek?

Amennyiben a hiteligénylést követően az elvárt feltételek nem teljesülnek, megszűnik a kamattámogatás, és annak összegét, vagy a kamattámogatás igénybevételének napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal emelt mértékének megfelelő kamattal megnövelt összegét vissza kell fizetni. Ugyanígy a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal emelt mértékének megfelelő kamattal megnövelt összegben kell visszafizetni az elmaradt törlesztőrészleteket a törlesztőrészlet szüneteltetésének jogosulatlan igénybevétele esetén, valamint a gyermekvállalási támogatást, annak jogosulatlan igénybevétele esetén.

Mely esetek járhatnak a következmények alkalmazásával?

A következmények alkalmazására az alábbi esetekben kerül sor:

Az igénylők jogosulatlanul vették igénybe a hitelt, vagy olyan módon jutottak hozzá, hogy az általuk adott nyilatkozatok valótlan adatot tartalmaznak, illetve amennyiben a hitel igénybevétele szabálytalan az igénylők érdekkörében felmerült ok miatt, mert nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el.

Megszűnik a nem magyar állampolgárságú igénylő tartózkodási jogosultsága, és tartózkodásra jogosító jogállást, engedélyt vagy okmányt nem kap 30 napon belül.

Az igénylők nem igazolják a vállalt gyermek születését az erre szolgáló dokumentumok bemutatásával.

A támogatott személyek nem, vagy csak részben teljesítik a gyermekvállalást a szerződésben szereplő határidőig, illetve a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig.

A hitellel érintett ingatlant elidegenítik, lebontják; nem lakáscélra hasznosítják; használatát átengedik harmadik személynek; haszonélvezeti vagy használati jogot alapítanak azon vagy nem a támogatással érintett kiskorú gyermek(ek) és támogatott személyek életvitelszerű lakóhelyéül szolgál az állam javára bejegyzett terhelési és elidegenítési tilalom hatálya alatt.