Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel bejegyzett, hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozás hitelező, amelynek zálogjoga az adós, adóstárs, vagy ezek közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon, vagy a zálogkötelezett ingatlanán az itt említett pénzintézetek közül az első helyen áll fenn.

A hitelintézet, vagy a pénzügyi vállalkozás összefoglaló néven pénzügyi intézmény részletes szabályait a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 8.-9.§ tartalmazza.

Főhitelezői információk, ügyfélszolgálati helyek

A fent említett pénzügyi intézmények csak akkor minősülnek főhitelezőnek, ha egyrészt Magyarországon székhellyel (a cég székhelye a cég bejegyzett irodája), vagy fiókteleppel (a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek) rendelkeznek, másrészt az itt meghatározott alanyi kör (adós, adóstárs, ezek közeli hozzátartozója, zálogkötelezett) lakhatását biztosító ingatlanon a pénzügyi intézmények közül első helyen (ranghelyen) szerepel.

Az ingatlanok közül az itt megjelöltek lakhatását biztosító és nem bármilyen célt szolgáló ingatlanok jöhetnek csak szóba. Az ingatlanokra vonatkozó jogok és terhek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkeznek. Így egy tulajdoni lap megvizsgálásával megállapítható, hogy zálogjogosultként melyik pénzügyi intézmény található az első helyen.

Fontos, hogy az adós lakóingatlanán fennálló több pénzügyi intézmény javára fennálló jelzálog esetén a bejegyzés időpontja számít, tehát az minősül főhitelezőnek, akinek időben korábban jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba a jelzálogjogát (és nem az, akinek magasabb összegű a jelzáloga!).

A fentiek mellett főhitelezőnek minősül az adós, adóstárs, vagy ezek közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződés jogosultja is.