Azonnal teljesülnek az eurós átutalások az Európai Unióban

azonnali utalás euróban

Az Európai Parlament által elfogadott új jogszabály szerint az eurós átutalásoknak, az Európai Unión belül, tíz másodpercen belül teljesülniük kell. A rendelet célja az, hogy se a lakossági ügyfeleknek, se a vállalkozásoknak, de különös tekintettel a kkv-knak ne kelljen a pénzükre várniuk. A pénzintézeteknek a megfizethető és rögtön feldolgozható átutalásokat biztosítaniuk kell.

Az azonnali átutalás azonnal végrehajtandó, az átutalt összeget tíz másodpercen belül jóvá kell írni az utalás címzettjének bankszámláján mindenkor, azaz függetlenül az utalás időpontjától. Az átutalást elindító fél részére tíz másodpercen belül meg kell érkeznie annak az értesítésnek, amely arról szól, hogy a címzett részére az elutalt pénzösszeg rendelkezésére áll-e.

Az euróban megvalósuló azonnali átutalási tranzakciók vonatkozásában alkalmazott díjak a nem azonnal megvalósuló átutalási műveletek díjainál nem lehetnek magasabbak.

Magyarországon lassabban gyorsulnak az utalások

Azokban az európai uniós tagállamokban, ahol nem euró a pénznem, ugyancsak alkalmazni kell az új szabályozást egy hosszabb átmeneti idő után, az euróban rendszeres tranzakciókat kínáló számlák esetében. Az euróban elérhető fizetőképességhez való hozzáféréssel kapcsolatos esetlegesen előforduló kétségekre való tekintettel, e számlák vonatkozásában ugyanakkor el lehet térni a nem munkaidőben megvalósuló, tíz másodpercen belül történő fizetéstől.

Jelent-e bármilyen kockázatot az új szabályozás?

A szolgáltatóknak biztonságos és mindenkor friss csalásmegelőzési és -felderítési intézkedésekkel rendelkezniük a biztonságosság érdekében, hogy az utalások ne tudjanak téves számlára kerülni sem hiba, sem csalás miatt. Ennélfogva az Európai Unióban aktív pénzintézeteknek az utalás címzettje személyazonosságának ellenőrzése érdekében azonnal, felmerülő költség vagy díj nélkül szolgáltatást kell nyújtaniuk.

További garanciaként a csalás ellen, biztosítaniuk kell a pénzintézeteknek, hogy az ügyfelek euróban határozzák meg az azonnali utalások maximum értékét, melyet egyszerűen megváltoztathatnak a soron következő utalás előtt.

Amennyiben azzal, hogy csalásmegelőzési kötelezettségeinek nem tesz eleget, egy pénzforgalmi szolgáltató ügyfelének kárt okoz, az új szabályozás alapján az ügyfél által kártérítés követelhető a szolgáltatótól. A szolgáltatónak azt is ellenőriznie kell, amennyiben azonnali utalást kínál, hogy vonatkozik-e bármely ügyfelére bármilyen korlátozó intézkedés hatálya, illetve a terrorizmus finanszírozásával és pénzmosással kapcsolatos retorziók.