Otthon korszerűsítése – Lakásfelújítási támogatások 2024-ben

otthon korszerűsítése

Néhány éve nagy sikere volt a jogosult családok körében az otthonfelújítási támogatásnak. A 2024-es évben is sokan számítanak olyan, ehhez hasonló támogatási konstrukcióra, amely segíthet az otthonok korszerűsítésében. A jelenleg elérhető támogatások közül az alábbiak nyújthatnak megoldást az otthonuk felújítását tervező családoknak.

2022. december 31-én megszűnt az otthonteremtési program keretén belül nyújtott Otthonfelújítási támogatás, amellyel az állam a költségek legfeljebb 50%-áig, de maximum 3 millió forinttal támogatta a gyermekes családok ottonának felújítását.

A 2024-es évre tervezett otthonfelújítási programról még nem sokat lehet tudni. Akinek nem égetően sürgős a lakásfelújítás, annak érdemes megvárnia a részleteket, mivel bizonyára kedvező lehetőség lesz ez a jogosultaknak.

Elérhető támogatások otthonfelújításra

Habár jelenleg célzottan otthon felújítására nincs program, a felújítás, korszerűsítés most is finanszírozható – legyen szó akár a lakás komfortosabbá tételéről vagy ingatlanvásárlással együtt történő felújításról – vissza nem térítendő támogatás igénybevételével, amelyre azonban csak a preferált kistelepüléseken, illetve külterületeken van lehetőség.

Falusi CSOK

Célzottan jelenleg egyedül a Falusi CSOK kínál vissza nem térítendő állami támogatást, amellyel felújítandó ingatlan vásárolható és egyben korszerűsíthető, vagy meglévő lakás korszerűsíthető. E támogatás igényléséhez a személyi és a gyermekekre vonatkozó feltételeken túl a korszerűsítendő ingatlanra vonatkozó elvárásoknak is meg kell felelni.

Az, hogy mennyi támogatást kaphat az igénylő a meglévő, illetve a vállalt gyermekek számától függ. Egy gyermek után használt lakás vásárlására és egyben korszerűsítésére 1 millió, meglévő ingatlan korszerűsítésére pedig 600 ezer forint kapható. Két gyermek esetében ez az összeg lakásvásárlás és egyben korszerűsítés esetén 4 millió, meglévő ingatlan korszerűsítése esetén pedig 2 millió forint. Három, illetve több gyermek után vásárlással együttesen történő korszerűsítésre 15 millió, meglévő ingatlan korszerűsítésére 7,5 millió forint igényelhető. Fontos tudni, hogy használt ingatlan vásárlására és egyben korszerűsítésére igényelt támogatás esetén az ingatlan vásárlására fordítható összeg a támogatás összegének maximum 50%-a lehet.

Falusi CSOK igényléséhez nem kötelező gyermeket vállalni, ez a támogatás meglévő gyermekekre is igénybe vehető. A támogatás szempontjából gyermeknek minősül az igénylő eltartott gyermeke, aki nemcsak vérszerinti, de örökbefogadott gyermek is lehet, ha a 25. életévét nem töltötte be, vagy betöltötte ugyan, de megváltozott munkaképességű személynek számít. Szintén gyermeknek minősül a várandósság betöltött 12. hetétől a magzat, illetve az ikermagzat. Gyermeknek számít továbbá az a gyermek, akinek szülei elhunytak, és az igénylővel egy háztartásban él, valamint vele együtt költözik, ha az igénylő legalább egy éve a gyermek gyámja.

Falusi CSOK-ból elvégezhető az épület szigetelése (víz-, hő-, hangszigetelés); a külső nyílászárók cseréje energiatakarékosra; a tető szigetelése, felújítása, illetve cseréje; a kémény korszerűsítése vagy építése; a gáz-, a víz-, a csatorna- és az elektromos-közműszolgáltatás bevezetése és annak belső hálózatának kiépítése; a központi fűtés kiépítése vagy cseréje, akár a megújuló energiaforrások alkalmazásával is; a fürdőhelyiség, valamint WC kialakítása olyan ingatlanban, amely e helyiségekkel még nem rendelkezik; a belső tér felújítása, amely magában foglalja a konyha, a fürdőhelyiség, valamint a WC felújítását, a belső burkolatok cseréjét, a belső víz-, illetve elektromoshálózat cseréjét és a galériaépítést is.

A támogatásból, a korszerűsítés költségeinek maximum 30%-áig finanszírozható továbbá az ingatlannal egyazon helyrajzi számon elhelyezkedő melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek 20%-áig pedig a korszerűsítési munkálatokhoz közvetlenül hozzá tartozó helyreállítási munkák.

A korszerűsítésre igénybe vett Falusi CSOK igénylésének, valamint folyósításának jellegzetességei és az áfa-visszatérítés

Amennyiben a Falusi CSOK-ot korszerűsítési munkálatokra igénylik, az igényléskor költeségvetés benyújtása szükséges, amely tartalmazza, hogy mekkora értékben, milyen típusú korszerűsítési munkálatokat tervez elvégeztetni a támogatás igénylője, amelyet a pénzintézetnek jóvá kell hagynia. Az építési engedély-, illetve egyszerű bejelentésköteles építési munkálatok esetében az építési engedélyt, továbbá a hozzá kapcsolódó dokumentumokat be kell nyújtani még a korszerűsítési/bővítési munkákra vonatkozó első részfolyósítás előtt.

A támogatás utólag, a készültségi fokkal arányosan kerül folyósításra. A korszerűsítésre igénybe vehető kamattámogatott hitelt ugyancsak utólag, a készültségi fokkal arányosan folyósítják. A saját erő támogatási célra való felhasználása után, amennyiben az ingatlan műszakilag alkalmas a lakhatásra, a Falusi CSOK folyósítása megkezdhető. A korszerűsítés munkálatait el kell végeztetni a támogatási szerződés megkötése utáni négy éven belül. A munkálatok teljesítését helyszíni szemle keretében vizsgálja a hitelt nyújtó pénzintézet.

Korszerűsítési és bővítési munkálatokra történő támogatásigénylés kizárólag úgy lehetséges, ha a munkálatokra vonatkozó kérelem benyújtása egyidőben történik. Amennyiben a korszerűsítés finanszírozására történő támogatás igénylése mellett CSOK-hitel felvétele is szükséges, a támogatási, valamint a hitelkérelem ugyancsak együttesen nyújtható be. Ez esetben a hiteligénylő a támogatásra is csak akkor lehet jogosult, ha hitelképes.

CSOK Plusz hitel nem igényelhető korszerűsítési munkálatok finanszírozására. Lehet azonban CSOK Plusz hitel és Falusi CSOK igénybevételével ingatlant vásárolni és azt korszerűsíteni akkor, ha a CSOK Plusz hitel teljes összegét a vételárra, a Falusi CSOK-ot pedig a vételárra és a korszerűsítésre fordítja az igénylő.

Falusi CSOK támogatás igénybevételével lezajló korszerűsítés során csak a 27%-os áfatartalmú számlák tekintetében történhet meg az adótartalom visszaigénylése. Az adó-visszatérítési támogatás összege a korszerűsítési munkálatokhoz megvásárolt anyagok, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások számláin szereplő, illetve a számla alapján megfizetett áfa összegével megegyezik, az 5 millió forintot azonban nem lépheti túl.

Felújítás jelzáloghitel-elengedéssel

A többgyermekes családok által igénybe vehető jelzáloghitel-elengedés is felhasználható lakásfelújításra. Az állam a fennálló lakáscélú jelzáloghitelből második gyermek vállalása esetén 1, harmadik gyermek vállalása esetén pedig 4 millió forintot enged el. A hitel célja felújítás, korszerűsítés is lehet. A jelzáloghitel-elengedés kérelmezhető már a várandósság 12. hetének betöltése után, a gyermek születését követő 180. napig. Lényeges azonban, hogy az első gyermekre nem, csak a második gyermektől jár. Mindemellett erre az állami támogatásra csak akkor jogosult az igénylő, ha fennálló hitele van. Célszerű még abban az esetben is, ha a gyermekvállalás rövid időn belül megvalósul és az elengedés kérelmezhető, a hitel felvétele előtt szakértővel konzultálni a hitel költségeiről, esetleges kockázatairól. Azt is számításba kell venni, hogy esetleg a gyermek nem érkezik meg, vagy csak azután, miután a hitel visszafizetésre került.

Egyedülállók lakásfelújítási támogatása

Fenti állami támogatások tekintetében, habár feltételük a meglévő gyermek, vagy gyermek vállalása, a házasság nem feltétel. Falusi CSOK a kapcsolódó CSOK-hitellel akkor is igényelhető, ha az igénylőnek van gyermeke, de egyedülálló. A házasság a jelzáloghitel-elengedésének sem követelménye. Házasság és gyermekek tervezése esetén viszont igényelhető a Falusi CSOK vállalt gyermekekre, valamint a Babaváró hitel, melyből ugyancsak finanszírozhatók a felújítási munkálatok, szabad felhasználású hitelről lévén szó.

Gyermektelenek lakásfelújítási támogatása

A Falusi CSOK vállalt gyermekre és a Babaváró hitel akkor is igényelhető, ha a feleség nem várandós, mivel sem a Magyar Államkincstár, sem a pénzintézet nem ellenőrzi a gyermek megszületését a gyermekvállalás határidején belül, csak annak lejárta után, amennyiben a gyermek érkezésének bejelentése nem történik meg. Azonban abban az esetben, ha a vállalt gyermek nem születik meg, büntetőkamattal együtt kell visszafizetni a támogatást, kamattámogatást.

Az igénybe vehető támogatások voltaképpen gyermekhez kötött támogatások, ami azt jelenti, hogy nem igényelhetők akkor, ha nincs meglévő gyermek és tervbe sincs véve gyermekvállalás.

Korszerűsítés, felújítás lakástakarék segítségével

A lakáskorszerűsítési, lakásfelújítási célra is felhasználható lakástakarékpénztári megtakarítás gyermekvállaláshoz nem kötött, és habár állami támogatás az új szerződések után nem jár, a konstrukció által biztosított bónusz jóváírások elérhetők mindenki számára, aki szerződést köt.

Korszerűsítésre, felújításra igénybe vehető hitelek

A vissza nem térítendő Falusi CSOK támogatás mellé korszerűsítésre igénybe vehető a kedvezményes CSOK-hitel is. A szabad felhasználású, tehát felújításra is fordítható Babaváró hitel szintén egy kamattámogatott hitellehetőség. Azok számára, akik nem jogosultak kamattámogatásra, a piaci kamatozású hitelek jelenthetnek megoldást, melyek között találhatók olyan konstrukciók, amelyek kifejezetten otthonfelújításra felhasználhatók, de vannak szabadon felhasználható hitelek is. Amennyiben a család jövedelme ezt megengedi, a piaci kamatozású és a támogatott hitelek akár kombinálhatók is egymással.

Babaváró hitel

A kamatmentes Babaváró hitel összege akár 11 millió forint is lehet, és az igényelt összeg szabadon felhasználható. A hitelt kizárólag házaspárok vehetik igénybe, a kamatmentességnek pedig a kölcsön felvételét követő 5 éven belül történő gyermekvállalás a feltétele. Az igénylés során alapfeltétel a büntetlen előélet, a megfelelő KHR státusz, illetve a köztartozásmentesség. További fontosabb jogszabályi feltétel a TB jogviszony, illetve az életkori megkötésnek való megfelelés. Előbbi esetében elvárás, hogy legalább az egyik igénylő félnek minimum 3 éves, megszakítás nélküli TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az életkorra vonatkozó feltétel pedig az, hogy a feleség az igényléskor nem töltheti be a 30. életévét amennyiben nem vár gyermeket, ha pedig igazolhatóan gyermeket vár, akkor maximum 40 év lehet az életkora.

A jogszabályi feltételeken túl a kölcsönt nyújtó pénzintézet saját hitelezési szabályainak való megfelelés is szükséges a Babaváró hitel igényléséhez. Az, hogy az egyes jövedelemtípusokat milyen mértékben veszik figyelembe az igénylés során, pénzintézetenként eltérő. Fő szabály, hogy a bankok kizárólag az igazolt jövedelmeket veszik figyelembe, amilyen példának okáért a vállalkozásból, illetve a munkaviszonyból származó jövedelem és a nyugdíj. Kiegészítő jövedelemként figyelembe vehető például a várandós táppénz és még egyéb jövedelemtípusok is.

A Babaváró hitel maximum összege 11 millió forint, amely azonban nem jár automatikusan mindenkinek. Azt, hogy mennyi a felvehető hitelösszeg maximuma, az igénylők jövedelme határozza meg, mivel a bankok az igénylés során a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) által meghatározott szabályokat veszik figyelembe.

Az állam átvállalja a Babaváró hitel kamatának megfizetését, amelynek feltétele az, hogy az igénylőknek gyermeke szülessen 5 éven belül. Amennyiben a hitel folyósítását követő 5 éven belül gyermek nem születik, vagy a házaspár elválik, vagy a hitel időtartama alatt a házaspár külföldre költözik és magyarországi lakcímmel egyikük sem rendelkezik, illetve amennyiben a házaspár egyik tagja sem neveli saját háztartásában a gyermeket/gyermekeket, a kamattámogatás megszűnik. A kamattámogatás megszűnése esetén egy összegben kifizetendő a kamat, melyet az állam átvállalt. A kölcsön futhat tovább ezután is, de a kölcsönszerződésben foglalt ügyleti kamattal, azaz piaci hitellé alakul.

Speciális gyermekvállalási támogatás: a Babaváró hitel akár teljes összegét is elengedhetik

A Babaváró hitel futamideje 5-20 év, a törlesztőrészlet összege legfeljebb havi 51 ezer forint. Amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek, a Babaváró hitel átalakulhat gyermekvállalási támogatássá. Ha a futamidő alatti első 5 év során legalább egy gyermek születik, a hitel kamatmentessége a futamidő teljes ideje alatt biztosított. További gyermek vállalása esetén, a második gyermek után lehet kérelmezni, hogy 30%-ot engedjenek el az aktuálisan fennálló tartozásból. A harmadik gyermek után az állam elengedi a fennálló tartozást, teljes egészében, amelynek következtében a hitel támogatássá alakul. Fontos tudni azonban, hogy a gyermekek megszületését, illetve örökbefogadását követően nem automatikus a tőketartozás elengedése, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a pénzintézet felé a gyermekek megszületését jelezni, valamint igazolni is kell. A Babaváró hitel esetében kizárólag a hitel felvétele után született gyermekek számítanak, a meglévő gyermekek nem. Amennyiben a hitel futamideje alatt gyermekek születnek, lehetőség van a törlesztés 3 évre történő felfüggesztésének kérelmezésére. A törlesztés felfüggesztése csak egy lehetőség, nem kötelező élni vele, fontos számításba venni, hogy a felfüggesztés következtében a futamidő értelemszerűen kitolódik.

Korszerűsítés piaci kamatozású jelzáloghitelből

Lényeges tudnivaló, hogy jelzáloghitel felvétele esetén a hitelt nyújtó pénzintézet a fedezetként felajánott ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint jelzálogjogot jegyez be. A korszerűsítési, felújítási célú jelzáloghitelek piacán többféle konstrukció áll rendelkezésre. E hitelek kamatai jellemzően alacsonyabbak, az igényelhető összegek pedig magasabbak, mint a személyi kölcsön esetében. Amennyiben olyan felújítási munkálatok kerülnek elvégzésre, amelyek következtében az ingatlan komfortosabbá, korszerűbbé, energiatakarékosabbá válik, az ingatlan esetleges értékesítés során (mivel az ingatlan értéke megnő) vagy a rezsiköltség csökkenése miatt a jelzáloghitel megtérül.

Korszerűsítés személyi kölcsönből

Személyi kölcsön esetében választható a szabadon felhasználható személyi hitel, vagy a kifejezetten felújítási célt szolgáló személyi hitel. Ingatlanfedezet e kölcsöntípus igénylése során nem szükséges, ami azt eredményezi, hogy az igényelni kívánt összeghez jelentősen hamarabb hozzá lehet jutni, a megítélt hitelösszeg akár néhány napon vagy órán belül az igénylő számláján lehet. A felvehető összegek alacsonyabbak, míg a kamatok magasabbak, mint a jelzáloghitelek esetében.