Tudnivalók az egy gyermek után járó CSOK Pluszról és Falusi CSOK-ról

egy gyermek után járó támogatások

Az egygyermekes családok is jogosultak otthonteremtési támogatásokra akkor is, ha a szülők nem vállalnak több gyermeket, sőt, akkor is, ha a családban még nincs gyermek, de egyet vállalnak. Azok a házaspárok, akik még egy gyermeket vállalnak a meglévő gyermekük vagy gyermekeik mellé, magasabb támogatási összegekkel kalkulálhatnak.

A CSOK Plusz kizárólag házaspárok részére elérhető támogatás, azonban abban az esetben nem vehető igénybe, ha a házaspárnak nincs gyermeke és vállalni sem szeretnének, továbbá akkor sem igényelhető, ha van egy gyermekük, de nem szeretnének többet vállalni.

E támogatás akkor vehető igénybe, ha a házaspárnak

  • van már egy gyermeke, és szeretnének még egy vagy több gyermeket vállalni;
  • nincs gyermeke, de szeretnének egy vagy több gyermeket vállalni;
  • örökbefogadási szándék van, függetlenül attól, hogy van-e már vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekük.

A Falusi CSOK nem igényelhető abban az esetben, ha az igénylők nem a preferált kistelepülések egyikén élnek, vagy nem ilyen településre tervezik a költözést, akkor sem, ha vannak már meglévő gyermekeik, vagy vállalnának gyermekeket.

Igénybe vehető e támogatás akkor, ha az igénylők

  • a preferált kistelepülések egyikén élnek, vagy ilyen településre költöznének, akkor is, ha nem házasok, vagy akár egyedülállók, és van már egy vagy több gyermekük, azonban vállalnának még gyermeket (ez esetben a Falusi CSOK igénylése kizárólag a meglévő gyermekre vagy gyermekekre történhet);
  • a preferált kistelepülések egyikén élnek, vagy ilyen településre költöznének, akkor is, ha nem házasok, vagy akár egyedülállók és van már egy vagy több gyermekük;
  • a preferált kistepelülések egyikén élnek, vagy ilyen településre költöznének, házasok és van már egy vagy több gyermekük, de nem szeretnének többet;
  • a preferált kistelepülések egyikén élnek, vagy oda költöznének, házasok, van már egy vagy több gyermekük, és vállalnának még gyermeket.

Fentieken túl a támogatások igénylése során az igénylőknek meg kell felelniük a további, törvényben foglalt elvásároknak is.

CSOK Plusz hitel egy gyermek után

A CSOK Plusz egy olyan államilag támogatott, 10-25 éves futamidejű hitel, melynek kamata legfeljebb 3%. Kizárólag azok a házaspárok jogosultak a támogatásra, akik vállalnak legalább egy gyermeket. A hitel magyarországi ingatlan vásárlására, építésére, meglévő lakás bővítésére, valamint ingatlanvásárlással egybekötött bővítésre igényelhető.

A támogatás biztosítja a törlesztés szüneteltetésének lehetőségét a kölcsönszerződés dátuma utáni első gyermek megszületését követően. Mindemellett a szerződéskötés dátumától számított másodikként született vagy örökbefogadott gyermek után 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt, amely a hitel fennálló tőketartozásból elengedésre kerül. A 10 millió forintos támogatás a második gyermek után minden további gyermek után jár.

Amennyiben a házaspár a szerződésben vállalt feltételeket nem teljesíti, akkor megszűnik a kamattámogatás, és vissza kell fizetni azt a részét is bünetőkamattal, amelyet addig igénybe vettek. Az összeg visszatérítése után a hitel tovább törlesztendő támogatás nélküli kamattal, ami jelentősen magasabb havi törlesztőrészletet eredményez.

A CSOK Plusz hitel maximálisan igényelhető összegei, a gyermekvállalás határideje és az igénylés főbb feltételei

15 millió forintot igényelhet az a gyermektelen házaspár, aki egy gyermeket vállal, ők azonban nem jogosultak a tartozáselengedésre. 30 millió forintot igényelhet az az egygyermekes házaspár, aki további egy gyermeket vállal, de a tartozáselengedésre ők sem jogosultak. 50 millió forintot igényelhet az az egygyermekes házaspár, aki további két gyermeket vállal, az ő esetükben a második vállalt gyermek születése után 10 millió forint a fennálló tőketartozásból elengedésre kerül. A gyermekvállalás tekintetében a határidő egy gyermek vállalásakor 4 év, két gyermek vállalásakor pedig 8 év.

CSOK Plusz hitelt magyar állampolgár, magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár és a három hónapot meghaladó tartózkodás vagy a szabad mozgás jogát Magyarországon gyakorló személy igényelhet. Az 5000 forintot meghaladó köztartozás, valamint a büntetett előélet kizáró ok. Szükséges, hogy az igénylő házaspár legalább egyik tagjának legyen minimum 2 éves, folyamatos TB-jogviszonya, amelybe a közfoglalkoztatti munkaviszony nem számít bele. További feltétel a házasság, a hitelképesség, valamint a feleség 41 év alatti életkora. Amennyiben a feleség a 41. életévét betöltötte, de túl van a várandósság 12. hetén és ezt igazolni is tudja, a támogatás a házaspár részére 2024-ben és 2025-ben még igényelhető.

Az ingatlan tekintetében alapkövetelmény a lakás minimum 40, a családi ház minimum 70 négyzetméteres alapterülete, valamint az ingatlannak alkalmasnak kell lennie a lakhatási igények kielégítésére. Két, valamint három gyermek esetében 10 négyzetméterrel nőnek a számok, gyermekenként. A hasznos alapterület számolásánál a hitelt igénylőkkel egy háztartásban élő és vállalt összes gyermeket szükséges figyelembe venni, azokat a gyermekeket is, akikre már lett igénybe véve vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás, illetve kölcsön. Amennyiben a hitelt bővítésre igénylik, a hasznos alapterületnek legkésőbb a bővítés után meg kell felelnie a vonatkozó előírásnak. Az ingatlan vételára a hitelt nyújtó pénzintézet által megállapított forgalmi értéktől maximum 20%-kal térhet el.

Az ingatlan vételára vásárlásnál, illete bővítésnél, építésnél a bekerülési költség, vásárlással együtt végzett bővítés esetében pedig a vételár, valamint a bekerülési költség összesen a 80 millió forintot nem haladhatja meg, ha az igénylők első közös lakásszerzőknek minősülnek, egyéb esetekben pedig nem lehet több 150 millió forintnál.

Az igénylőknek vállalniuk kell, hogy az ingatlanban életvitelszerűen fognak lakni azzal a gyermekkel, illetve azokkal a gyermekkekel, akikre vonatkozóan a hitel folyósításra került, vásárlás esetén a folyósítástól számított, bővítés vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követő tíz évig, legalább a meglévő gyermek nagykorúságáig. A hitel visszafizetésével megszűnik a bentlakási kötelezettség. A bentlakási kötelezettség időtartama alatt nem létesíthető máshol sem lakóhely, sem tartózkodási hely. Kivétel ez alól, ha valamely családtag tartósan kezelésre szorul egészségügyi intézményben; ha valamely családtag azért lakik máshol ideiglenesen, mert közeli hozátartozóját ápolja; ha valamely családtagot letöltendő szabadságvesztésre ítélik; ha a gyermek tanulmányai idejére más településen albérletbe vagy kollégiumba költözik; ha a nagykorú gyermek, akire a támogatás vonatkozik, elköltözik vagy a támogatással érintett kiskorú gyermek nagykorúvá válik és elköltözik (ilyen esetben létesíthető máshol állandó lakhely); ha a támogatással érintett személy és a gyermek köteles szolgálati lakásban lakni a szolgálati helyén, melyet a foglalkoztató számára díjmentesen biztosít. Továbbá maximum 5 évig lehetséges nem a támogatott ingatlanban lakni, ha az egyik, vagy mindkét szülő másik településen létesít munkaviszonyt, és ez miatt a család odaköltözik.

Falusi CSOK egy gyermek után

A vissza nem térítendő Falusi CSOK támogatás olyan magyarországi lakóingatlan tekintetében vehető igénybe, amely preferált kistelepülésen, vagy bármely település külterületén található és külterületi lakásnak minősül (birtokközpont vagy tanya). A Falusi CSOK felhasználható új családi ház építésére vagy vásárlására; használt lakás vásárlására és egyidejűleg történő korszerűsítésére, bővítésére; meglévő használt lakás korszerűsítésére, bővítésére.

A támogatás igényléséhez újabb gyermek vállalása nem szükséges, de gyermek vállalása esetén a támogatás az előre vállalt gyermekre vagy gyermekekre is felvehető. Határidő tekintetében a gyermekvállalásra egy gyermek vállalása esetén 4, két gyermek vállalása esetén 8, három gyermek vállalása esetén pedig 10 év áll rendelkezésre. Azokra az utóbb megszületett gyermekekre is megigényelhető a támogatás, akikre vonatkozóan az igénylők CSOK-ban még nem részesültek. Gyermekenként 1 millió forintot lehet igényelni az utóbb született gyermekekre, az összeget kizárólag lakáscélú hitel törlesztésére lehet fordítani.

A Falusi CSOK összege és az igénylés főbb feltételei

A jogszabály által előírt elvárásoknak nemcsak a hiteligénylőknek és a támogatással érintett gyermekeknek, de a támogatással érintett ingatlannak is meg kell felelnie.

Falusi CSOK-ot igényelhet az a büntetlen előéletű, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú személy, aki a 18. életévét betöltötte, köztartozása nincs, rendelkezik minimum 2 éves TB jogviszonnyal és ezt igazolni is tudja. Az igénylés felső korhatára a feleségnél, csak vállalt gyermekre történő igénylés esetében 41 év. Családi állapotot tekintve a Falusi CSOK elérhető házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, elvált személyek, özvegyek és egyedülállók részére is, vállalt gyermekre azonban kizárólag házaspárok igényelhetik. Az igénylés további feltétele, hogy vásárlás során az ingatlan vételárának maximum 10%-a kerül készpénzben kiegyenlítése, a fennmaradó összeget átutalással kell teljesíteni, valamint minimum 10 évig, vagy addig, amíg a gyermek el nem éri a nagykorúságot, lakcímkártyával igazolhatóan abban az ingatlanban kell lakni, amely a támogatással érintett. Emellett az igénylő az ingatlan eladójának, illetve az építési tevékenység lefolytatójának nem lehet sem élettársa, sem közeli hozzátartozója.

A Falusi CSOK igénylése során gyermeknek minősül a támogatást igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott,eltartott, 25. életévét még be nem töltött, vagy a 25. életévét már betöltött, de megváltozott munkaképességű gyermeke; az a gyermek, aki szüleinek halála után legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt áll, vele egy háztartásban él és vele együtt költözik; a terhesség 12. hetét követően a magzat, illetve az ikermagzat.

A Falusi CSOK feltételeinek egy gyermek esetén az az ingatlan felel meg, amelynek alapterülete lakás esetében minimum 40 m2, ház esetében minimum 70 m2.

CSOK hitel egy gyermek után

A CSOK hitel, amely a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása kizárólag két vagy több gyermek után igényelhető a Falusi CSOK igénylése mellett, ami azt jelenti, hogy az egygyermekes Falusi CSOK igénylők kamattámogatott hitelre nem jogosultak.

Falusi CSOK és CSOK Plusz hitel igénylése együtt

Az egygyermekes igénylők számára is elérhető a Falusi CSOK mellé a CSOK Plusz hitel, azonban utóbbihoz szükséges, hogy az igénylők további gyermeket vállaljanak.

A két támogatás együttesen igényelhető az egygyermekesek számára, amennyiben

  • meglévő gyermekük nincs, de vállalnak egy gyermeket, ebben az esetben a Falusi CSOK maximum összege 1, a CSOK Plusz hitel maximum összege 15 millió forint, a CSOK Plusz hitelből elengedés nincs;
  • egy meglévő gyermekük van és további egy gyermeket vállalnak, ebben az esetben a Falusi CSOK maximum összege 4, a CSOK Plusz hitel maximum összege 30 millió forint, a CSOK Plusz hitelből elengedés nincs;
  • egy meglévő gyermekük van és további két gyermeket vállalnak, ebben az esetben a Falusi CSOK maximum összege 15, a CSOK Plusz hitel maximum összege 50 millió forint, a CSOK Plusz hitelből van elengedés.

Amennyiben az egygyermekes igénylők nem vállalnak további gyermeket, számukra maximum 1 millió forint lehet a Falusi CSOK összege, a CSOK Plusz hitel pedig számukra nem elérhető. Akinek nincs meglévő gyermeke, és nem is szeretne vállalni, az sem Falusi CSOK-ot, sem Falusi CSOK Plusz hitelt nem igényelhet.