Az adóst megillető csődvédelem az alábbiakat jelenti:

  • végrehajtás, valamint zálogtárgy kényszerértékesítése nem kezdeményezhető, nem
    indítható;
  • folyamatban lévő végrehajtás, kényszerértékesítés felfüggesztésre kerül, foglalás hatálya fennmarad;
  • minden hitelező az adósságrendezési eljárásban érvényesíti követelését és annak keretei között kap kielégítést;
  • az adós részleges fizetési moratóriumot kap a felhalmozott tartozások törlesztésére;
  • az adós a lakóingatlanára zálogtárgy-elkülönítést kezdeményezhet, ha ezt a jelzáloghitelező engedélyezi, és a többi adósság rendezése érdekében türelmi időt ad az adósnak a tőkerészletek megfizetésére;
  • ha az adós az adósságrendezési egyezséget vagy a bírósági határozatot betartotta, az afeletti tartozások alól a bíróság mentesíti, a mentesített összeget tehát később nem lehet tőle követelni;
  • a csődvédelem és az eljárás időtartama legfeljebb 5 év (kivételes esetekben még legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható), azonban az átstrukturált hitelszerződések futamideje ezen túlnyúlhat.