Egyszerű bejelentéshez kötött bővítés és építés – Milyen dokumentumok szükségesek lakáscélú hitel/támogatás igénylése esetén?

egyszerű bejelentés

Lakáscélú támogatás, illetve hitel igénybevételéhez az általános hitelfelvétel igényléséhez szükséges dokumentumokon kívül egyéb dokumentumokat is szükséges benyújtani ahhoz, hogy a hitelkérelem elbírálásra kerüljön. Mivel az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak az építkezésre vonatkozó szabályok, a hiteligénylés, valamint a támogatások igénylése kapcsán benyújtandó iratanyag tartalmi megkötése is többször változott.

Egyszerű bejelentés építési engedély helyett

Építési engedély helyett elegendő az egyszerű bejelentés, amennyiben maximum 300 m2 hasznos alapterületű a lakóépület; az ezt meghaladó hasznos alapterületű új lakóépület építése esetében nem tartalmaz egy lakásnál többet az építendő lakóingatlan, valamint a lakóingatlant saját lakhatásának biztosítására építteti természetes személy; adott lakóépület 300 m2 összes hasznos alapterületnél nagyobb kibővítése esetében saját lakhatás céljára történik az ingatlan bővítése, természetes személyként.

Szabályok tetőtér-beépítésre vonatkozóan

Az építésügyi hatóság álláspontja alapján nem engedélyköteles, ezáltal egyszerű bejelentésre sem kötelezett az a tetőtér-beépítés, melynek során az építési munkálat nem jár az építmény térfogatának növekedésével. Térfogat tekintetében az építési hatóság a tervdokumentációra való rávezetéssel igazolja megállapítását. Tehát, amennyiben az épület térfogatnövekedését nem eredményezi a támogatás, illetve a hitel igénybevételével történő tetőtér-beépítés, nem szükséges benyújtani az egyszerű bejelentésre vonatkozó dokumentumokat.

Az egyszerű bejelentés menete

A fent felsoroltak esetében építési engedélyezési eljárás nem szükséges. A kapcsolódó rendelkezések szerint fenti esetekben az építtetőnek, a bővítési vagy építési tevékenységekre vonatkozóan, csupán bejelentési kötelezettsége van. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével történik a bejelentés.

Az igényléskor a bővítéshez, építéshez közvetlenül kapcsolódó benyújtandó dokumentumok listája

 • Az egyszerű bejelentésről szóló ügyféli beadvány kivonata, azaz az ÉTDR bejelentés visszaigazolása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer által generált elektronikus hitelesítési záradékkal ellátott dokumentum.
 • Az egyszerű bejelentésről szóló tájékoztatás, amely a Kormányhivatal (építésügyi hatóság) Egyszerű bejelentés elfogadásáról szóló igazolása, letölthető az ÉTDR-ből.
 • Az elektronikus építési napló (e-napló) készenlétbe helyezéséről szóló, „Készenlétbe helyezés adatai” megnevezésű visszaigazolás, mely dokumentum PDF formátumban tölthető le.
 • A minden építtetőt tartalmazó e-napló PDF formátumban, elektronikusan.
 • E-napló nyilatkozat összesítő lap PDF formátumban, elektronikusan. Amennyiben az építkezés elkezdődött, nyitott állapotban lévő „E-napló nyilatkozat összesítő lap” az építés kezdetének, valamint a kamarai engedélyszámmal rendelkező felelős műszaki vezető igazolására.
 • Az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó kivitelezési dokumentáció, mely PDF formátumban letölthető az elektronikus építési naplóból, és amely tartalmazza a helyszínrajzot, az alaprajzokat szintentként, a homlokzatokat, a metszeteket, az épületgépészeti műszaki leírást, az épületvillamossági műszaki leírást, az építészeti műszaki leírást és a tartószerkezeti tervet, valamint műszaki leírását.
 • Banki formanyomtatványon a költségvetés.
 • A lakóépület hatósági, valamint törvényi előírásoknak megfelelését igazoló tervezői nyilatkozat.
 • Az adott épület megfelelősségére vonatkozó felelős műszaki vezetői bejegyzés az elektronikus építési naplóban.
 • Energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakértő által az ingatlan műszaki és építészeti dokumentációja alapján végzett előzetes energetikai számítás.

Egyéb benyújtandó dokumentumok listája

 • Kivitelezői vállalkozói szerződés, valamint a kivitelező aláírási címpéldánya: kivitelező esetén.
 • Amennyiben szükséges a tulajdoni hányadok rendezése a ráépítés megtörténte után: előzetes ráépítési megállapodás.
 • Amennyiben társasház alapítása esetében nem történt még meg az albetétesítés: a társasház alapító okirata.
 • Könnyűszerkezetes épület esetén: ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, külön, a szerkezeti megfelelőségre vonatkozó tervezői nyilatkozat, ezen túlmenően – szerkezetkész állapot esetében – az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. §-a alapján való megfelelés vonatkozásában az elektronikus építési naplóban tett felelős műszaki vezetői nyilatkozat.
 • Az igénybevett szolgáltatások, valamint a felhasznált építőanyagok eredeti számlái.
 • Banki formanyomtatvány formájában számla/bizonylatösszesítő nyomtatvány.

Kedvező finanszírozási lehetőségek építkezéshez

Építési munkálatok finanszírozásához kamattámogatott vagy piaci kamatozású építési hitel igényelhető. A piaci kamatozású hitelek között érdemes a minősített fogyasztóbarát építési célú lakáshitel ajánlatokat is áttanulmányozni.

CSOK-ra való jogosultság esetén igényelhető a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó kamattámogatott otthonteremtési építési hitel, mely két meglévő/vállalt gyermek esetén legfeljebb 10 millió forint, három vagy több meglévő/vállalt gyermek esetén legfeljebb 15 millió forint. Fontos megjegyezni azonban, hogy 2024. január 1-jétől az építkezésre, az új és használt lakás vásárlására, illetve a meglévő lakóingatlan bővítésére felvehető CSOK megszűnik, tehát ez a fajta támogatás már csak 2023. végéig igényelhető.

CSOK – változások 2024-től

Jövő év január elsejétől a támogatás, valamint a kamattámogatott hitel kizárólag egylakásos, új lakóépület építése, illetve vásárlása esetén igényelhető, és csak akkor, ha külterületi lakásnak minősül vagy preferált településen fekszik. A támogatás összege egy gyermek után 600 ezer, két gyermek után 2 millió 600 ezer, három vagy több gyermek után pedig 10 millió forint. A támogatott hitel összege két gyermek után maximum 10 millió, három vagy több gyermek után pedig maximum 15 millió forint.

Továbbra is igényelhető marad preferált területen fekvő lakóingatlan bővítésére és/vagy felújítására, valamint preferált területeken történő használt ingatlan vásárlásával egyidejűleg történő bővítésre és/vagy felújításra a falusi CSOK és az ahhoz társuló 3%-os falusi CSOK hitel.