Életbiztosítás – Mikor fizet a biztosító, és miért jó, ha van kedvezményezett?

életbiztosítás - kedvezményezett, kifizetés

Az életbiztosítás megkötése hosszú ideig tartó elköteleződést jelent, ezért a megfelelő ajánlat kiválasztását megelőzően célszerű alaposan utánajárni a lehetőségeknek, ha pedig szerződéskötésre kerül sor, akkor ajánlott a szerződési feltételek alapos áttanulmányozása, különös tekintettel a kizárásokra, amelyekből kiderül, hogy az adott életbiztosítási szerződés alapján a biztosító milyen esetekben fizet, illetve milyen esetekben mentesül a kifizetés alól.

Lényeges megemlíteni, hogy egy biztosítottnak akár több életbiztosítása is lehet, különböző biztosítási társaságoknál.

Az életbiztosítási szerződés megkötésekor, a biztosítási ajánlat megtétele során van lehetőség megjelölni a haláleseti kedvezményezettet. Több kedvezményezett is megjelölhető, ebben az esetben azonban minden megjelölt személy vonatkozásában meg kell adni a százalékos értéket is.

Egyes életbiztosításoknál a későbbiekben változthatható vagy visszavonhatatlan kedvezményezetti jelölési forma is választható. Előbbi egy esetlegesen bekövetkezendő válás során bírhat jelentőséggel.

Kedvezményezett megjelölése – nem kötelező, de célszerű

Amennyiben az életbiztosítási szerződésnek nincs kedvezményezettje, a biztosított halálát követően a biztosító a törvényes örökös részére fizet. Ebben az esetben a kifizetésre kizárólag az akár több hónapos hagyatéki eljárás lezárta után kerülhet sor. Azonban, amennyiben az életbiztosítási szerződésben jelölve van kedvezményezett, a biztosítási összeg már néhány héttel a haláleset után kifizetésre kerülhet a részére.

A kedvezményezettet fontos már a szerződéskötés megtörténte után értesíteni a kedvezményezettként történt megjelöléséről, hogy egy esetlegesen bekövetkező tragikus esemény bejelentése a biztosító felé az előírt határidőben megtörténhessen. A bejelentéshez szükséges az elhunyt neve, valamint a biztosító neve és a kötvény száma.

Bejelentési kötelezettségek kedvezményezett vagy örökös esetén

A kedvezményezettnek csakúgy, mint az örökösnek, határidőre történő bejelentési kötelezettsége van a biztosító felé. A határidő betartásán akár a teljes biztosítási összeg kifizetése is múlhat.

Maradandó egészségkárosodás esetében az eseményt a bekövetkeztétől számított 15 napon belül, írásban be kell jelenteni a biztosítónak, a szolgáltatási igényt a baleset napjától számított 1 éven belül kell bejelenteni.

A halálesetet a tragikus esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenteni kell a biztosítótársaság felé abban az esetben is, ha még nem áll rendelkezésre hiánytalanul a kár bejelentéséhez szükséges dokumentáció.

Amennyiben az előírt 15 napos határidő alatt a biztosítási eseményt nem jelentették be, a biztosítási összeget a biztosító nem köteles kifizetni. A biztosító akkor is elutasíthatja a kifizetési igényt, ha a biztosítás kedvezményezettje nem adja meg a szükséges tájékoztatást, illetve nem teszi lehetővé az általa megadott információk ellenőrzését, és ez okból egy fontos körülmény feltárhatatlanná válik.

Milyen iratok benyújtása szükséges?

Egyebek mellett szükséges benyújtani a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a halál körülményeire vonatkozó iratok másolatait. Szükségesek továbbá azok az okiratok, amelyek igazolják az örökös vagy a kedvezményezett kilétét. Amennyiben nincs megjelölve kedvezményezett az életbiztosítási szerződésben, szükséges lesz a hagyatékátadó végzés vagy a jogerős öröklési bizonyítvány másolátanák benyújtása. A teljes benyújtandó dokumentáció részletes leírása megtalálható a biztosítási feltételeknél.

Mikor fizet a biztosító?

Életbiztosításra vonatkozóan a biztosító 30 vagy 15 napon belül teljesíti a kifizetést, mely időtartamot rögzíti az életbiztosítási szerződés. A határidő akkor indul, amikor a káresemény elbírálásához szükséges minden irat beérkezik a biztosítóhoz.

Mikor nem fizet a biztosító?

Kizáró ok esetén, azaz bizonyos jelentős kockázatnövelő tényezőjű események bekövetkeztekor a biztosító semmiképpen nem nyújt fedezetet. Ilyen kizárás lehet például a terror- és a háborús cselekményekkel vagy az extrém sportokkal kapcsolatos események, de ide tartoznak azok az események is, amelyek veszélyes földrajzi területen történtek.

Egyes foglalkozásvégzés közben bekövetkező történések sem tartoznak a biztosítási védelem körébe, mint például a tűzoltók, tűzszerészek, légiutas-kísérők vagy pilóták munkavégzése során történt események. Ezért is fontos, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a foglalkozás megváltozik, és ez a változás a kockázatviselést tekintve lényeges, azt a biztosítónak be kell jelenteni.

A biztosító a biztosítási feltételekben pontosan meghatározza azokat az eseményeket, amelyek bekövetkezése során a biztosítási összeg kifizetése alól mentesül. Példának okáért ilyen esemény lehet az, ha biztosított önkezével vet véget az életének, vagy a biztosított halálát a kedvezményezett okozza szándékosan.