Részletszabályok a magáncsődhöz

A legújabb kormányrendelet, amely mindössze két héttel a csődvédelem indulása előtt jelent meg, szabályozza, hogy az adósságrendezésbe mely vagyonelemek nem tartoznak bele – vagyis milyen vagyontárgyakhoz és bevételekhez nem nyúlhat hozzá a csődbiztos saját kezdeményezéséből. A kormányrendeletben meghatározott ingóságok és pénzbevételek végső soron bevonhatók az adósságrendezésbe – de csak, ha ebbe az adós beleegyezik.

A külföldi példákhoz hasonlóan a magyar csődbiztos sem adhatja el a mindennapi életvitelhez szükséges tárgyakat, például a mosógépet, fűtőberendezést, hűtőszekrényt, téli tüzelőt. A bevételek közül a csődbiztos csak engedéllyel nyúlhat például az árvaellátáshoz, a mozgáskorlátozottak és másmilyen fogyatékkal élők támogatásaihoz. A biztos nem veheti el önhatalmúlag az ajándékokat, adományokat sem, ha azok összege nem lépi át az öregségi nyugdíj minimumának másfélszeresét.

Nagyon fontos részlete a törvény végrehajtását szabályozó rendeletcsomagnak az a rendelet is, amely meghatározza, hogy az adós vagyonának forgalmi értékét hogyan kell meghatározni. Korábban megfogalmazódtak olyan félelmek, hogy például az ingatlanvagyon értékét igen alacsonyan fogják megállapítani, és sok adós nem fog tudni részt venni a magáncsődben, mert a csődvagyon értéke nem éri el a törvényben meghatározott szintet (a hátralékok összegének legalább kétszeresét). A rendelet megnyugtató megfogalmazása szerint az adós vagyonát a független felek között a piacon kialkudható árban kell megállapítani. A rendelet ennél sokkal bővebben fogalmaz, azonban a magáncsődöt igénylők számára ennyi információ is elég lehet, ha meg szeretnék támadni az értékmegállapítást.

A magáncsőd elméletileg szeptember 1-jétől igényelhető azok számára, akiknek a lakhatása van veszélyben. Később, 2016-ban már bárki kérhet csődöt maga ellen. A rendeletekben foglaltak árnyalják a csődbiztosok hatalmáról szóló, esetleg riasztó híreket, és elképzelhető, hogy vannak, akik ezek hatására fogják mégis igényelni a családi csődvédelmet.